ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΥΜΜΑΧΙΑ


Η επανάσταση των σφετεριστών της Εξουσίας είναι γεγονός, στον Πλανήτη Γαία. Οι Φατρίες υποτάσσονται η μια μετά την άλλη, κάτω απο την απειλή του αφανισμού τους.

Δυο Φύλακες, δυο παιδιά-υβρίδια και μια ολόκληρη Φατρία κυνηγημένη θα καταφύγει στον πλανήτη οπου ζούν εξόριστοι οι απόγονοι των παλιών Μπόραθ. Απο εκεί θα πρέπει όλοι μαζί να ξεκινήσουν για να σώσουν τη Γαία, απο τους σφετεριστές δικτάτορες, αλλά και να αφανίσουν τα τρομερά υβρίδια-καταστροφείς.

Στο μεταξύ, άλλα δυο σημαντικά πρόσωπα έρχονται να προστεθούν στον κατάλογο των συμμάχων. Οι ετοιμασίες, αλλά και οι έντονες αντιθέσεις ακολουθούν μια εύθραυστη πορεία. Και οι τελευταίοι πλανήτες που θα μπορούσαν να αντισταθούν, παραδίνονται στους δικτάτορες...